Bc. Lucie Frycová

Master's thesis

Vnímání duševního onemocnění společností z pohledu osob s duševním onemocněním

The perception of mental illness by the society from the perspective of the persons with mental illness
Abstract:
Diplomová práce se zabývá otázkou vnímání duševního onemocnění společností z pohledu lidí, kteří trpí nějakou formou duševní poruchy. Teoretická část práce je zaměřena na vysvětlení pojmu duševní nemoc skrze několik vědních oborů a současně vymezuje i jeho historické chápání. Dále podrobně rozebírá koncept vnímání, prostřednictvím něhož si utváříme obraz sami o sobě i druhých lidech, a také společnost …more
Abstract:
This diploma thesis concerns with the question of perception of mental illness by the society from the perspective of the people who are suffering from any kind of mental illness. The theoretical part of this thesis is focused on the explanation of the term “mental illness” through several science disciplines and at the same time it delimits its historical perception. Further it examines the concept …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 1. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 1. 2017
  • Supervisor: doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D., Mgr. Marija Wazi
  • Reader: Mgr. Jiří Vander, DiS.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií