Theses 

Využití participativních přístupů v práci s osobami s duševním onemocněním v České republice – Veronika Poulová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Veronika Poulová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Využití participativních přístupů v práci s osobami s duševním onemocněním v České republice

Anotace: Práce se zabývá využitím participativních přístupů při práci s lidmi s duševním onemocněním v České republice. V práci se zaměřuji na osoby s duševním onemocněním a na problematiku sociálního začleňování těchto osob. Dále představuji specifika sociální práce s touto cílovou skupinou a představuji jaké formální a neformální organizace mohou lidé s duševním onemocněním využívat. Zaobírám se také pojmy participace a zplnomocnění, které v práci prezentuji. V neposlední řadě v této práci mapuji škálu aktivit poskytovaných právě formálními i neformálními organizacemi v České republice, které mají vliv na zapojení osob s duševním onemocněním do společnosti prostřednictvím jejich přímé participace na těchto aktivitách.

Abstract: The thesis deals with the use of participatory approach in work with people with mental illness in the Czech Republic. In this thesis I focus on people with mental illness and I focus about the social inclusion of these people. Further on, I present specifics of social work with this target group and I introduce what formal and informal organizations can upeople with mental illness use. I also deal with terms participation and empowerment that I present in this thesis. Finally, I map the range of activities that are provide by formal and informal organizations in the Czech Republic and have influence on involvement of people with mental illness in society through their direct participation in these activities.

Klíčová slova: lidé s duševním onemocněním, sociální začlenění, sociální práce, participace, zplnomocnění, formální organizace, neformální organizace people with mental illness, social inclusion, social work, participation, empowerment, formal organization, informal organization

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Iva Linhartová
  • Oponent: Mgr. Hana Štěpánková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 04:35, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz