Veronika Poulová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Využití participativních přístupů v práci s osobami s duševním onemocněním v České republice

Anotace:
Práce se zabývá využitím participativních přístupů při práci s lidmi s duševním onemocněním v České republice. V práci se zaměřuji na osoby s duševním onemocněním a na problematiku sociálního začleňování těchto osob. Dále představuji specifika sociální práce s touto cílovou skupinou a představuji jaké formální a neformální organizace mohou lidé s duševním onemocněním využívat. Zaobírám se také pojmy …více
Abstract:
The thesis deals with the use of participatory approach in work with people with mental illness in the Czech Republic. In this thesis I focus on people with mental illness and I focus about the social inclusion of these people. Further on, I present specifics of social work with this target group and I introduce what formal and informal organizations can upeople with mental illness use. I also deal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Iva Linhartová
  • Oponent: Mgr. Hana Štěpánková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc