Bc. Lucie Frycová

Diplomová práce

Vnímání duševního onemocnění společností z pohledu osob s duševním onemocněním

The perception of mental illness by the society from the perspective of the persons with mental illness
Anotace:
Diplomová práce se zabývá otázkou vnímání duševního onemocnění společností z pohledu lidí, kteří trpí nějakou formou duševní poruchy. Teoretická část práce je zaměřena na vysvětlení pojmu duševní nemoc skrze několik vědních oborů a současně vymezuje i jeho historické chápání. Dále podrobně rozebírá koncept vnímání, prostřednictvím něhož si utváříme obraz sami o sobě i druhých lidech, a také společnost …více
Abstract:
This diploma thesis concerns with the question of perception of mental illness by the society from the perspective of the people who are suffering from any kind of mental illness. The theoretical part of this thesis is focused on the explanation of the term “mental illness” through several science disciplines and at the same time it delimits its historical perception. Further it examines the concept …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D., Mgr. Marija Wazi
  • Oponent: Mgr. Jiří Vander, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií