Bc. Martin Rusinko

Diplomová práce

Genetická detekce achondroplazie u historického kosterního materiálu

Genetic detection of achondroplasia in historical skeletal material
Anotace:
Achondroplazie je dědičné onemocnění kostí postihující jedno z 20 až 30 tisíc živě narozených dětí. Jedná se o nejfrekventovanější geneticky podmíněný typ nízkého vzrůstu u lidí. Postižení se manifestuje neúměrně krátkými proximálními segmenty končetin spolu s typickým vzhledem hlavy a obličeje. 95% případů achondroplazie je způsobeno bodovou mutací p.Gly380Arg v genu FGFR3, který reguluje enchondrální …více
Abstract:
Achondroplasia is an inherited bone disorder that occurs in one in 20,000 to 30,000 live recent births. It is the most prevalent form of genetically determined human dwarfism. Affected people are characterized by disproportionately short proximal segments of limbs and distinctive craniofacial appearance. 95% of cases is caused by a point mutation p.Gly380Arg in the FGFR3 gene which regulates endochondral …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Kristýna Brzobohatá, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta