Bc. Hana Nováčková

Diplomová práce

Zavedení metody kvantifikace degradované DNA pomocí fluorescenčních PCR barviv

The implementation of quantification methods of degraded DNA using PCR fluorescent dyes
Anotace:
Kvantifikace DNA je nezbytnou podmínkou dalších analýz u vzorků obsahujících degradovanou DNA nebo DNA o nízké koncentraci. Archaickou DNA je proto nutné kvantifikovat vždy. Pro kvantifikaci lidské jaderné aDNA je možné využít komerčně dostupné forenzní kity. Použití těchto kitů je však zpravidla nákladné. Diplomová práce se proto zaměřuje na kvantifikaci aDNA pomocí real-time PCR s interkalačními …více
Abstract:
DNA quantification is essential condition for further analyses of degraded or low copy number samples. Quantification of ancient DNA, therefore, is always necessary. For quantification of human nuclear aDNA it is possible to use commercial forensic kits. However the usage of these kits is usually expensive. Because of this the thesis focuses on quantification of aDNA by real-time PCR with intercalating …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Boberová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta