Martina Grimmová

Bakalářská práce

Motivace a bariéry ve vzdělávání zaměstnanců Českých drah

Motivation and Barriers in Education of the Czech Railways Employees
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá podnikovým vzděláváním zaměstnanců se zaměřením na motivaci a bariéry spjaté s tímto vzděláváním. Práce se skládá ze dvou částí, z části teoretické a části empirické. První část popisuje tento fenomén teoreticky, kde se ve třech kapitolách zabýváme deskripcí a specifikou dané problematiky s využitím odborné literatury českých a zahraničních autorů. Čtvrtá kapitola teoreticky …více
Abstract:
This thesis deals with business education of workers, and it is focusing on motivation and barriers associated with this type of educating. This thesis consists of two parts, the first one is theoretical and the second one is empirical. The first part contains three chapters. There is the description and the specifics of the issue using scientific literature written by Czech and foreign authors. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016
Zveřejnit od: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jan Kalenda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Grimmová, Martina. Motivace a bariéry ve vzdělávání zaměstnanců Českých drah. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře