Bc. Jiří Skotnica

Bachelor's thesis

Psychická zátěž pracovníků dispečinku zdravotnické záchranné služby

Psychological stress of workers dispatching emergency medical services
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou psychické zátěže operátorů Zdravotnických operačních středisek (dále jen ZOS). Byť je ZOS nepostradatelnou součástí Zdravotnické záchranné služby (dále jen ZZS), tak se péči o duševní zdraví operátorů nepřiklání tolik pozornosti jako výjezdovým skupinám v terénu. Operátoři jsou také vystaveni stresovým situacím, aniž by museli být konfrontováni atmosférou na …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the problematics of psychological stress of the operators of Emergency dispatch center (EDC). While EDC is an essential part of the Medical Emergency Service (EMS), the care of the mental health of the operators does not require as much attention as EMS crews in the field. Operators are also exposed to stressful situations without having to confront the atmosphere at …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2018
  • Supervisor: MUDr. Jitka Zemanová
  • Reader: Mgr. Liana Greiffeneggová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta