Mgr. Cristina Rodríguez García, Ph.D.

Disertační práce

Análisis de errores en la interlengua de aprendices de ELE universitarios checos y eslovacos

Error Analysis in the Interlanguage of Czech and Slovak University Students of Spanish as a Second Language
Abstract:
This doctoral thesis studies the written interlanguage in Spanish of a group of Czech and Slovak university students, focusing on the analysis of their errors. The main purpose of this study is to find a pattern in these errors and to understand their evolution from the beginning to the end of the three-year bachelor’s program of Spanish Language and Literature at Masaryk University of Brno, in the …více
Abstract:
Dizertační práce studuje vlastnosti přechodného jazykového systému českých a slovenských studentů, kteří se učí španělštinu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Hlavním cílem tohoto výzkumu je provést rozbor chyb v psaném projevu, abychom se dozvěděli, zda existuje vzor mezi chybami a jaký je jejich vývoj během průběhu bakalářského studia Španělského jazyka a literatury. Za tímto účelem …více
 
 
Jazyk práce: španělština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 11. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 2. 2020
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Miroslava Aurová, Ph.D., Dra. María del Carmen Méndez Santos

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta