Mgr. Ivana Hovořáková, Ph.D.

Disertační práce

Strategie učení se cizímu jazyku u nevidomých studentů anglického jazyka jako cizího jazyka

Language learning strategies in blind students of English as a foreign language
Anotace:
Disertační práce se zaměřuje na strategie učení se cizímu jazyku u vysoce specifické skupiny – u nevidomých vysokoškolských studentů. Výzkumem strategií učení se cizímu jazyku se věnovala řada výzkumů, žádný z nich se však nevěnoval nevidomým. Počty vysokoškolských nevidomých studentů jsou natolik vysoké, že by měly vzbuzovat zájem vyučujících o to, jak je co nejlépe učit. Používání strategií učení …více
Abstract:
The dissertation thesis focuses on language learning strategies in a highly specific group of people of blind university students. Numerous research into language learning strategies has been carried out, none of which was dealing with the blind. The numbers of blind students in mainstream schools are high enough to arouse interest of teachers in best possible ways of teaching them. Using language …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D., doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta