Bc. Vít Ševčík

Bakalářská práce

Působení a vliv reklamy na žáky 2. stupně ZŠ na vybraných brněnských školách

Impact and influence of advertising on students second school children in selected schools in Brno
Anotace:
Bakalářská práce „Působení reklamy na žáky 2. stupně vybraných brněnských škol“ pojednává o vlivu reklamního průmyslu na děti. První část shrnuje současné poznatky o reklamě a jejího obecného působení na společnost, zdůrazňuje vývoj teorií propagační činnosti a také výsledky dosavadních studií týkající se reklamního působení. Od obecné roviny své zaměření směřuje k dětem a jejich postoji k reklamě …více
Abstract:
The bachelor thesis “Influence of advertising on pupils of selected upper primary schools in Brno” deals with advertising industry impact on children. The first part of the thesis summarizes current knowledge of advertising and its general effect on society. The development of propagation theory activities is pointed out including recent findings about impact of advertisement. From general point of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Hons

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství výtvarné výchovy pro základní školy