Volha Krukovich

Master's thesis

Standardization and integration of data using ETL for integrated customer view

Standardizace a integrace dat pomocí ETL pro integrovaný pohled na zákazníka
Abstract:
Hlavním cílem teto práce je analýza, návrh, implementace ETL a procesů používaných pro logistickou organizaci, která prošla nedávnými fúzemi a akvizicemi a obstarala několik dalších organizací. Poskytnout konsolidovaný 360-stupňový pohled na svou klientskou základnu standardními datovými prvky které jsou dostupne ve starších systémech. První část práce se zabýva teorií a strategií implementace CRM …more
Abstract:
The main objective of the thesis is the analysis, design and implementation of the ETL tool and processes used for a logistics organisation that went through recent mergers and acquisitions and procured multiple other organizations, to provide a consolidated 360 view of their client base by the standard various data elements available across the legacy systems. The first sections of the thesis cover …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 10. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2018
  • Supervisor: Jan Pour

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72643