Ing. Terezie Ptáčníková Miarková, B.Sc.

Diplomová práce

Pohled na české a švédské účetnictví na příkladu vybrané firmy

A view of Czech and Swedish accounting in an example of a chosen company
Anotace:
Cílem diplomové práce " POHLED NA ŠVÉDSKÉ A ČESKÉ ÚČETNICTVÍ NA PŘÍKLADU VYBRANÉ FIRMY" je stanovit, zda jsou mezi švédskými a českými účetními předpisy a postupy významné rozdíly, které by měly za následek nesrovnatelnost účetních informací a ukázat tento vliv rozdílů na datech konkrétní firmy, jejíž jedna pobočka operuje v České republice a druhá ve Švédsku. Zároveň by tato práce měla ukázat, nakolik …více
Abstract:
The goal of the thesis " A view of the Swedish and Czech accounting system through data of a chosen company " is to asses whether there are significant differences between the Swedish and Czech accounting regulations and rules which would resuslt in incomparability of accounting information and to show the effect of such differences on the data of a chosen company with one branch operating in the Czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Michaela Jurová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Roman Skalický

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta