Bc. Jana Šefarová

Bachelor's thesis

Wahhábismus v ideologii soudobých radikálních islámských skupin

Wahhabism in Ideology of Contemporary Radical Islamic Groups
Abstract:
Tato práce se zabývá wahhábismem a jeho podílem na vzniku soudobých radikálních islámských skupin. Zásady a ideologie wahhábismu jsou konfrontovány s ideologií džihádismu. Po teoretickém vymezení islámského fundamentalismu a radikalismu následuje vznik a vývoj wahhábistického hnutí, včetně podobných hnutí mimo Arabský poloostrov. Válka v Afghánistánu je přelomovým obdobím, které vyústí vzestupem radikalismu …more
Abstract:
This thesis deals with wahhabism and its part in the emergence of the contemporary radical islamis groups. Both principles and ideology of wahhabism are confronted with the ideology of jihadism. After the definition of the theory of islamic fundamentalism and radicalism comes the formation and development of the wahhabi movement, including simmilar movements outside Arabian peninsula. The war in Afghanistan …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 12. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 1. 2008
  • Supervisor: Mgr. Tomáš Šmíd, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Jiří Foral, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií