Bc. Jana Šefarová

Bachelor's thesis

Wahhábismus v ideologii soudobých radikálních islámských skupin

Wahhabism in Ideology of Contemporary Radical Islamic Groups
Anotácia:
Tato práce se zabývá wahhábismem a jeho podílem na vzniku soudobých radikálních islámských skupin. Zásady a ideologie wahhábismu jsou konfrontovány s ideologií džihádismu. Po teoretickém vymezení islámského fundamentalismu a radikalismu následuje vznik a vývoj wahhábistického hnutí, včetně podobných hnutí mimo Arabský poloostrov. Válka v Afghánistánu je přelomovým obdobím, které vyústí vzestupem radikalismu …viac
Abstract:
This thesis deals with wahhabism and its part in the emergence of the contemporary radical islamis groups. Both principles and ideology of wahhabism are confronted with the ideology of jihadism. After the definition of the theory of islamic fundamentalism and radicalism comes the formation and development of the wahhabi movement, including simmilar movements outside Arabian peninsula. The war in Afghanistan …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 1. 2008
  • Vedúci: Mgr. Tomáš Šmíd, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Jiří Foral, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií