Nina Gőrčiová

Bakalářská práce

Neplatnosť právnych úkonov a ich dôsledky

Invalidity of the acts and their consequences
Abstract:
Bachelor thesis deals with the invalidity of legal acts. The first chapter is explaining the legal capacity of natural persons and legal entities. In the following chapters, it focuses on the legal facts, legal action, the defective nature of a practical comparison in various areas of law.
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá neplatnosťou právnych úkonov. V prvej kapitole je vysvetlená právna spôsobilosť fyzických a právnických osôb. V nasledujúcich kapitolách je venovaná právnym skutočnostiam, právnym úkonom, ich vadnosti a praktickému porovnaniu v rôznych odvetviach práva.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Alexandra Štefániková
  • Oponent: JUDr. Zlatica Poláček Tureková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře

Práce na příbuzné téma