Bc. Josef Košek

Diplomová práce

Metodika a taktika výslechu pro začínající policisty

The methodology and strategy of examination for starting officers
Anotace:
Diplomová práce se věnuje problematice získávání informací, jejich dokumentaci a analýze, při výsleších a podání vysvětlení, v rámci policejní praxe. Zohledňuje zásady a taktické postupy, jež je možné použít v rámci platného právního řádu České republiky, s cílem získat úplnou a pravdivou výpověď. Práce je členěna do dvou základních částí, teoretické a praktické. Teoretická část obsahuje vybrané aspekty …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the issue of obtaining information, its documentation and analysis, during interrogations and giving explanations, within the police practice. It takes into account the principles and tactical procedures that can be used within the valid legal order of the Czech Republic in order to obtain complete and truthful testimony. The thesis is divided into two basic parts, theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2020
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.
  • Oponent: JUDr. Zdeněk Sadílek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Právní specializace / Kriminalisticko právní specializace