Victor Trnka

Bachelor's thesis

Uživatelské rozhraní pro simulátor BOModel

User interface for the BOModel simulator
Anotácia:
Práce se věnuje navržení a zrealizování grafického uživatelského prostředí pro práci se simulátorem vícefázového podzemního proudění s názvem BOModel. K tomuto simulátoru patří ještě další programy, které s ním úzce spolupracují. V první části se dozvíme něco o simulaci. Dále si popíšeme ložiska uhlovodíků pod zemským povrchem. Poté se dostaneme k fyzikálním veličinám popisující horniny. S tím jsou …viac
Abstract:
This thesis deals with the development of an application to help users in their work with multiphase underground flow simulator called BOModel. It consists of more programs related to the simulator that should be launched easily from this application as well. At first, the basics of simulation are explained. The underground hydrocarbon deposits are described as well as the physical quantities of rocks …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. Ing. Otto Severýn, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Trnka, Victor. Uživatelské rozhraní pro simulátor BOModel. Liberec, 2020. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií