Bc. et Bc. Veronika Pilátová

Master's thesis

Souvislost mezi vnímaným rodičovským konfliktem, zmatením rolí a subjektivními zdravotními stesky v období adolescence

The relationship between perceived interparental conflict, parent–child role-confusion and subjective health complaints during adolescence
Abstract:
Cílem diplomové práce bylo prozkoumat souvislost mezi adolescenty subjektivně vnímanými rodičovskými konflikty, emocionálním a instrumentálním typem zmatení rolí mezi rodičem a dítětem a následnými subjektivními zdravotními stesky dospívajících. Konkrétně bylo zkoumáno, zda jednotlivé faktory vnímaného rodičovského konfliktu a jednotlivé typy zmatení rolí predikují subjektivní zdravotní stesky a zda …more
Abstract:
The purpose of this thesis was to explore the relationship between adolescent perceived interparental conflict, emotional and instrumental parent–child role-confusion and adolescent subjective health complaints. Concretely it was examined if individual factors of perceived interparental conflict and individual types of role-confusion predict subjective health complaints and if gender moderates these …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 12. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 1. 2020
  • Supervisor: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Hynek Cígler, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií