Mgr. Eva Králíková

Diplomová práce

Defenzivní pesimismus ve vztahu k subjektivnímu zdraví a zdraví podporujícímu chování

Defensive pessimism in relation to subjective health and health-promoting behavior
Anotace:
Cílem této práce bylo prozkoumat vztah mezi defenzivním pesimismem, chováním souvisejícím se zdravím a subjektivním zdravím. Teoretická část se věnuje vybraným konceptům optimismu a pesimismu, dále se pak zabývá zdravím, chováním souvisejícím se zdravím a subjektivním zdravím. Věnuje se rovněž i některým zdraví poškozujícím aktivitám. Konec této části je pak věnován stručnému definování a popisu věkových …více
Abstract:
The aim of this study was to investigate the relationship between defensive pessimism, behavior1 related to health and subjective health. The theoretical part deals with selected concepts of optimism and pessimism. Then it covers health, behaviour related to health and subjective health. This part also deals with some health damaging activities. The end of this part is devoted to the brief definition …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.
  • Oponent: PhDr. Martin Jelínek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta