Bc. Miroslav Stohel

Master's thesis

Domácí násilí a přístupy k řešení domácího násilí oprávněných orgánů veřejné správy a nestátních organizací.

Home Violence and Approaches to Solving Home Violence by Approved Bodies of Public Administration and Non-State Organizations.
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá problematikou domácího násilí a přístupem k řešení oprávněných orgánů veřejné správy a nestátních organizací. Teoretická část je zaměřena na domácí násilí. Část praktická se věnuje kvalitativnímu výzkumu provedenému prostřednictvím rozhovorů a pozorování s úředníky Úřadu práce České republiky a Magistrátu města Ostravy, odboru sociálně právní ochrany dětí, kteří mají s obětí …viac
Abstract:
The thesis deals with the issue of domestic violence and the approach of the authorized bodies of public administration and non-governmental organizations to its solution. The theoretical part is focused on domestic violence. The practical part is devoted to qualitative research conducted through interviews and observations with officials of the Labour Office of the Czech Republic and officers of the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 7. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/c5ioe/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 8. 2020
  • Vedúci: Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Návrat

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Silesian University in Opava

Faculty of Public Policies in Opava

Master programme / odbor:
Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy