Ing. Eva Krbcová

Bakalářská práce

Domácí násilí a jeho řešení orgány veřejné správy

How state administration bodies deal with domestic violence
Anotace:
Má bakalářská práce se zabývá problematikou domácího násilí. Definuje tuto problematiku, popisuje a také řeší, jak orgány veřejné správy v Mostě pomáhají lidem v této obtížné situaci. Práci jsem vypracovala z důvodu o osvětlení před společností, pro kterou je domácí násilí leckdy velké tabu. Mým cílem je zjistit, zda se problematika v naší společnosti v okrese Most vyskytuje a do jaké míry se řeší …více
Abstract:
Meine Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der Problematik der Hausgewalt. Sie definiert diese Problematik, beschreibt und löst, wie die Behörde den Leuten in dieser schwierigen Situation helfen. Diese Arbeit arbeitete ich aus dem Grund, der Gesellschaft die Problematik zu erklären, aus. Für diese Gesellschaft ist die Hausgewalt manchmal großes Tabu. Mein Ziel ist festzustellen, ob diese Problematik …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 8. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Jana Šmejcová
  • Oponent: Mgr. Jarmila Reichel

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa