Štěpán Frydrych

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Role orgánů sociálně-právní ochrany dětí a Policie České republiky v případě sexuálního zneužívání dětí

Anotace:
Tato absolventská práce se zabývá tématem rolí a spolupráce mezi orgány sociálně-právní ochrany dětí a Policií České republiky při vyšetřování sexuálního zneužívání dětí. Jejím cílem je primárně zmapovat roli orgánů sociálně-právní ochrany dětí a Policie České republiky a následně postupy a spolupráci těchto aktérů při vyšetřování tak závažných činů, jakými je páchání sexuálního násilí různých forem …více
Abstract:
This absolvent essay dedicates itself to the topic of cooperation between the institutions of social-legal protection of children and the Police of Czech republic in investigation of children sexual abuse.Its aim is mainly to cover the work of these institutions and their working processes and cooperation when investigating such relevant crimes as committing sexual abuse on children in several forms …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Vladimír Mašát
  • Oponent: Andrea Michalcová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická