Monika Hricová

Bakalářská práce

Trh práce a politika zaměstnanosti v okrese Ostrava

Labour Market and Employment Policy in the District of Ostrava
Anotace:
Bakalářská práce s názvem Trh práce a politika zaměstnanosti v okrese Ostrava analyzuje stav a vývoj trhu práce v okrese Ostrava. Na trhu práce významnou pozici zaujímá politika zaměstnanosti, neboť dlouhodobá a opakovaná nezaměstnanost je jedna z vážných nesnází vyskytujících se v tomto okrese. K řešení problémů také přispívá čerpání finančních prostředků z ESF, ze kterých je od roku 2008 financována …více
Abstract:
This thesis on Labour Market and Employment Policy in the District of Ostrava analyses status and labour market developments in the district of Ostrava. Employment policy occupies an important position on labour market because long-term and repeated unemployment is one of the serious difficulties occured in this district. Drawings of funds from ESF also support this problem solving. Since 2008 APZ …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Milan Šimek
  • Oponent: Barbora Friedlová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Národní hospodářství