Bc. Anna Hýblová

Bachelor's thesis

Metody měření kontrastní citlivosti

Methods of contrast sensitivity measuring
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá metodami měření kontrastní citlivosti. První kapitoly se věnují otázce fotometrie a základních pojmů jako oslnění, adaptace a v neposlední řadě kontrastní citlivosti jako takové. Pro lepší pochopení souvislostí je zde kapitola vysvětlující fungování zrakové dráhy a zpracování kontrastu v mozku. Hlavní část práce zahrnuje jednotlivé možnosti vyšetření kontrastní citlivosti …viac
Abstract:
This bachelor thesis deals with methods of contrast sensitivity measuring. The first chapters deal with the question of photometry and basic terms such as glare, adaptation and contrast sensitivity. For a better understanding of the context, there is a chapter explaining the functioning of the visual pathway and the processing of contrast in the brain. The main part of the thesis includes individual …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2019
  • Vedúci: Mgr. Ondřej Vlasák, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavel Kříž, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Bachelor programme / odbor:
Specializations in Health Science / Optics and Optometry

Práce na příbuzné téma