Bc. Monika Machovská

Diplomová práce

Mystery shopping v knihovnách a jeho aplikace: projekt MyS3

Mystery shopping in libraries and it’s application: project MyS3
Anotace:
Magisterská diplomová práce s názvem Mystery shopping v knihovnách a jeho aplikace: projekt MyS3 pojednává o technice mystery shoppingu se zaměřením na knihovny. Skládá se ze dvou částí teoretické a empirické. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení pojmu mystery shopping, jeho aplikaci v knihovnách, dále se zabývá konkrétními zahraničními výzkumy a v neposlední řadě také vznikem a vývojem projektu …více
Abstract:
Master’s thesis called Mystery shopping in libraries and it’s application: project MyS3 is focused on technique of mystery shopping implemented in libraries. This thesis is consisted of theoretical and empirical part. The theoretical part is focused on explanation of mystery shopping concept, its implementation in libraries, deals with foreign researches and also formation and evolution of project …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Informační studia a knihovnictví / Informační studia a knihovnictví