Ing. Bc. Pavel Michálek

Diplomová práce

Mystery shopping – projekt pro konkrétní organizaci

Mystery shopping - a project for specific organization
Anotace:
Cílem diplomové práce bylo vytvořit projekt hodnocení metodou Mystery Shopping pro konkrétní organizaci. Vzhledem k aktuálnosti tématu hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců státní organizace byl projekt aplikován na možnost hodnocení pracovníků veřejné správy. Pro hodnocení byl vybrán Odbor životního prostředí Magistrátu města Děčín. Za tímto účelem byl definován s pomocí současně platných interních …více
Abstract:
The aim of the thesis was to create a project of evaluation for a particular organization via a method of Mystery Shopping. Given the current interest in evaluating the performance of employees of state organizations, the project adapted to evaluate workers in the public sector. We chose the department of the environment at Decin city hall. A standard was defined in line with regulatory documents and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Michal Tomčík, PhD.
  • Oponent: Mgr. Stanislava Borejová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní