Gabriela Bohušová

Master's thesis

Vícekriteriální rozhodování a softwarové nástroje pro podporu rozhodování

Multi-Criteria Decision Making and Decision Support System Software
Abstract:
Diplomová práce se zaobírá teorií rozhodování a zaměřuje se na metody a pravidla vícekriteriálního rozhodování a softwarové nástroje pro podporu vícekriteriálního rozhodování. Teorie vícekriteriálního rozhodování je zde členěna na rozhodování za jistoty a rozhodování za rizika a nejistoty. V aplikační části práce je vytvořena a řešena případová studie, zabývající se výběrem umístění pro výdejní místo …more
Abstract:
The Diploma Thesis deals with a decision theory and focuses on methods and rules of multi-criteria decision and software systems for multi-criteria decision support. The theory of multi-criteria decision is structured into two parts - decision making under certainty and decision making under risk and uncertainty. In the application part of the Thesis the case study has been created. A location of expenditure …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2016

Thesis defence

 • Date of defence: 30. 5. 2016
 • Supervisor: doc. Ing. Hana Mohelská, Ph.D.
 • Reader: doc. Ing. Marcela Sokolová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Hradec Králové
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses 0wwurn 0wwurn/4
6/6/2016
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Kohout, J.
6/6/2016
Kohout, J.
7/6/2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.