Veronika Šteslová

Bakalářská práce

Informovanost mladistvých o rizicích užívání návykových látek ve vybraném regionu

Juvenile awareness of the risks of substance use
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá výzkumem úrovně informovaností studentů na středních školách v problematice rizik užívání návykových látek. V teoretické části práce seznamuje s obecnými pojmy, konkrétně s drogovou závislostí, s obecnou specifikací drog, s drogami užívanými na území České republiky a jejich riziky užívání, s drogovou prevencí, s preventivními programy a zdroji informací o drogách. Praktická …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of addictive illegal substances risks. It looks into the level of awareness of high school students. In the theoretical part the thesis introduces general terms, namely drug addiction, general specification of drugs, types of drugs used in the Czech Republic and the risk of the drug use. It also looks at the terms of drug prevention, prevention programs and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Magdaléna Náplavová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Irena Tušer, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS