Ing. Jan Láska

Diplomová práce

Komparace možností použití fundamentální analýzy akcií na českém a americkém kapitálovém trhu

Comparison of using possibilities of stock fundamental analysis on the Czech and US capital market
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na vymezení fundamentální analýzy na podnikové úrovni, aplikaci vybraných metod podnikové fundamentální analýzy na vzorku akcií z českého a amerického kapitálového trhu a následnou komparaci úspěšnosti metod na jednotlivých trzích. Český kapitálový trh zastupují Komerční banka, Telefónica C.R. a Philip Morris ČR. Americký kapitálový trh reprezentují JPMorgan Chase & …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on definition of fundamental analysis on the company level, application of chosen methods of fundamental analysis on the sample of stocks from Czech and US capital market and subsequent comparison of a success rate of these methods on particular markets. Czech capital market is represented by Komerční banka, Telefónica C.R. and Philip Morris ČR. US capital market is represented …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Ondřej Moravanský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta