Bc. Eva SLOŽILOVÁ

Diplomová práce

Modely oceňování cenných papírů

Security Pricing Models
Anotace:
Cílem této diplomové práce je popis vybraných modelů pro oceňování cenných papírů, konkrétně akcií a opcí. Práce se zabývá určitými dividendovými diskontními modely a ziskovými modely využívající P/E ratio pro stanovení vnitřní hodnoty akcie a stochastickým modelováním její tržní hodnoty. U opcí je prezentován binomický model a Black-Scholesův model.
Abstract:
The aim of this thesis is the description of selected pricing models for securities, namely shares and options. The thesis focuses on specific dividend discount models and profitable models using P/E ratio to determine the intrinsic value of the shares and stochastic modeling of its market value. In options binomial model and Black-Scholes model are presented.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2015
Zveřejnit od: 22. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Eva Bohanesová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SLOŽILOVÁ, Eva. Modely oceňování cenných papírů. Olomouc, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 22. 4. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses pjycv3 pjycv3/2
22. 4. 2015
Složky
Soubory
Marklová, E.
23. 4. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.