Jiří PACLT

Bakalářská práce

SCADA systémy pro průmyslové aplikace

SCADA systems for industrial appliactions
Anotace:
Práce se zabývá popisem funkce a využití současných SCADA systémů. Hlavní část práce je zaměřena na vývoj aplikace pro výukový laboratorní model fotovoltaické elektrárny a nádrže na ohřev vody. Je zde popsáno vývojové prostředí a důležité postupy při práci na aplikaci, stejně tak i vytvořená aplikace.
Abstract:
The bachelor thesis describes functions and possible applications of the state of the art SCADA systems. The main part of the thesis is dealing with development of SCADA application for a laboratory model of solar power plant and water heating tank. The environment of Reliance 4 Design is described as well as the developed application.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 6. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Sirový, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PACLT, Jiří. SCADA systémy pro průmyslové aplikace. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Elektrotechnika a energetika