Jan BEER

Bakalářská práce

SCADA systémy pro průmyslové aplikace

SCADA systems for industrial applications
Anotace:
Tato práce je zaměřena na využití SCADA systémů v průmyslových aplikacích. Zaobírá se jak teoretickým popisem problematiky SCADA řízení, tak i praktickou částí, obsahující postup vytvoření aplikace, schopné parametrizovat frekvenční měnič.V práci jsou zdokumentovány i konkrétní řešení vybraných problémů, které byly řešeny během vývoje aplikace. Součástí práce je prezentace vyvinutého pracoviště včetně …více
Abstract:
This work is focused on using SCADA systems in industrial applications. It explores the teoretical part of SCADA and also the practical part, which includes how to create an application that is able to parametrize the frequency inverter. In this work are also documented solutions of problems, which were solved during the development. The work includes the presentation of the workplace and final version …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 6. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Sirový, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BEER, Jan. SCADA systémy pro průmyslové aplikace. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná elektrotechnika / Aplikovaná elektrotechnika