Jana ŘEZÁČOVÁ

Bakalářská práce

Hry v přírodě v předškolním vzdělávání

Games in nature in preschool education
Anotace:
Cílem bakalářské práce je sestavení souboru her v přírodě a popis jejich realizace s dětmi. Soubor je poutavou ukázkou a nabídkou možností, jak může být čas v přírodě s dětmi předškolního věku stráven. V neposlední řadě mohou být hry také inspirací pro tvorbu her nových nebo pro různé modifikace a rozvinutí her obecně známých. Teoretická část definuje základní pojmy o hře a přírodě a popisuje věk předškolního …více
Abstract:
The aim of the thesis is to create a game set in the countryside and a description of their implementation with children. It should be an eye-catching display and a menu of options how can be time in nature with preschool children spend. Finally, games can be the inspiration for the creation of new games and various modifications and develop games generally known. The theoretical part defines basic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ilona Kolovská

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŘEZÁČOVÁ, Jana. Hry v přírodě v předškolním vzdělávání. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/