Jan Laš

Diplomová práce

Informační strategie a její integrace s podnikovou strategií a sourcing strategií

Modern information and corporate strategies
Anotace:
Cílem práce je prozkoumat problematiku podnikových a informačních strategií se zameřením se především na nové společnosti a moderní business modely. Velký důraz je kladen na hledání rovnováhy mezi podnikovou a informační strategií. Na teoretický popis podnikové a informační strategie plynule navazuje popis moderních trendů, které autor vypozoroval u dnešních společností. Trendy jsou analyzovány z pohledu …více
Abstract:
The goal of this paper is to explore corporate and information strategies, focus is put on new and modern business models. I accentuate alignment between corporate and information strategy. Theoretical overview of corporate and information strategies is followed by description of modern trends that were discovered by author. All new trends are analyzed from IT and business point of view. Some trends …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 1. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2008
  • Vedoucí: Jiří Voříšek
  • Oponent: Martin Lucký

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/16459