Bc. Valeriya Sementsova

Diplomová práce

Strategie vytváření vztahu se zákazníkem a jeho upevňování

Customer relationship strategy and its consolidation
Anotace:
Tématem diplomové práce je analýza podnikové a komunikační strategie podnikatelského subjektu Apartments Verona Karlovy Vary. Teoretická část práce se věnuje problematice podnikové strategie a firemní kultury a jejich následnou aplikací za účelemprohloubení vztahu se zákazníkem a následnému nárůstu ekonomických aktivit. Autorka práce zdůrazní důležitost psychologického aspektu komunikace, kterým je …více
Abstract:
The topic of the diploma thesis is the analysis of business and communication strategy of the business entity Apartments Verona Karlovy Vary. The theoretical part of the thesis deals with the issues of corporate strategy and corporate culture and their subsequent application in order to deepen the relationship with the customer and the subsequent increase in economic activities. The author emphasizes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Ilona Toufarová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní