Bc. Ina Ragasová

Diplomová práce

Krystalizace v podchlazeném vodném roztoku sacharózy

The crystallization in undercooled sucrose aqueous solution
Anotace:
Předmětem této diplomové práce bylo studium krystalizace vody v podchlazeném vodném roztoku sacharózy o vhodně zvolené koncentraci 50 hm%. Krystalizace vody v systému voda - sacharóza byla sledována za neizotermních podmínek metodou diferenční skenovací kalorimetrie. Z experimentálních dat byla určena teplota krystalizace vody, teplota skelného přechodu matrice a teplota následného tání ledu ve vzorku …více
Abstract:
The aim of this thesis is the study of water crystallization in undercooled aqueous solution of sucrose with 50 wt% concentration. The ice crystallization in the water sucrose system was observed by differential scanning calorimetry under non isothermal conditions. Temperature of ice crystallization, glass transition temperature of the matrix and ice melting temperature were obtained from experimental …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Jana Shánělová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Ragasová, Ina. Krystalizace v podchlazeném vodném roztoku sacharózy. Pardubice, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická