Bc. Marie Ševčíková

Diplomová práce

Neizotermní krystalizace směsí lineárního a větveného polypropylenu se zjasňovacím činidlem

Nonisothermal crystallization of blends of linear and branched polypropylene with clarifying agent
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá studiem neizotermní krystalizace směsí lineárního polypropylenu a polypropylenu s dlouhými větvemi spolu s -nukleačním/zjasňovacím činidlem Millad 3988 na bázi 1,3;2,4-bis(3,4-dimethylbenzyliden) sorbitolu. Zjasňovací činidla se obecně používají k modifikaci optických vlastností polypropylenu např. v obalových aplikacích. Krystalizační chování a morfologie byly zkoumány …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the study of non-isothermal crystallization of linear and long-chain branched polypropylene blends with -nucleating/clarifying agent Millad 3988 based on 1,3;2,4-bis(3,4-dimethylbenzylidene)sorbitol. Clarifying agents are generally used to modify the optical properties of polypropylene in packaging applications. The practical part of this work is aimed to induce the creation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jana Navrátilová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Ševčíková, Marie. Neizotermní krystalizace směsí lineárního a větveného polypropylenu se zjasňovacím činidlem. Zlín, 2022. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrství polymerů / -