Michaela Horová

Bakalářská práce

Studie krystalizace v tenké vrstvě (GeS\dindex{2})\dindex{0,1}(Sb\dindex{2}S\dindex{3})\dindex{0,9} pomocí optické mikroskopie

Study of crystallization in thin layer of (GeS\dindex{2})\dindex{0,1}(Sb\dindex{2}S\dindex{3})\dindex{0,9} by optical microscopy
Anotace:
Tato bakalářská práce je věnována studiu krystalizace tenké vrstvy chalkogenidového skla o složení (GeS\dindex{2})\dindex{0,1}(Sb\dindex{2}S\dindex{3})\dindex{0,9}. Tenká vrstva byla nanesena na povrch mikroskopických skel metodou napařování. Skla byla rozřezána a následně zahřívána různými rychlostmi. Vzrůst teploty během zahřívání způsobil krystalizaci Sb\dindex{2}S\dindex{3} v tenké vrstvě. Nukleace …více
Abstract:
This thesis deals with the study of crystallization in thin layer of chalcogenide system (GeS\dindex{2})\dindex{0,1}(Sb\dindex{2}S\dindex{3})\dindex{0,9}. The thin layer was spread on the surface of microscopic glasses by method of vapor deposition. The microscopic glasses were cut to pieces and then heated by various heating rates. Increasing temperature caused the crystallization of Sb\dindex{2}S …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 7. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 8. 2016
  • Vedoucí: Ing. Jana Shánělová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Horová, Michaela. Studie krystalizace v tenké vrstvě (GeS\dindex{2})\dindex{0,1}(Sb\dindex{2}S\dindex{3})\dindex{0,9} pomocí optické mikroskopie. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická