Bc. Marek Popela

Diplomová práce

Poruchy chování a trestná činnost nezletilých a mladistvých

Conduct Disorders and Crime Activity of Adolescents and Minors
Anotace:
Teoretická část diplomová práce je zaměřena k dětem jako rizikové skupině, jsou v ní rozebrány teoretická východiska týkající se vzniku poruch chování dětí a faktory, které se podílejí na vzniku nežádoucího chování. Dále je věnována pozornost klasifikaci poruch chování, delikvenci a trestné činnosti dětí v souvislosti s poruchami chování a kriminogenním chováním, jakožto extrémním projevem poruch chování …více
Abstract:
The theoretical part of the thesis is directed to children as a risk group, are discussed in the theoretical background concerning the emergence of behavioral disorders in children and the factors that are involved in the formation of unwanted behavior. Furthermore, attention is given to the classification of behavioral disorders, delinquency and criminal activities in the context of children with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2014
Zveřejnit od: 18. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petra Zgarbová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Popela, Marek. Poruchy chování a trestná činnost nezletilých a mladistvých. Zlín, 2014. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe