Rostislav Bednář

Bakalářská práce

Dopady zavedení eura na bankovní sektor na Slovensku a ve Slovinsku v porovnání s Českou republikou a Maďarskem.

Impact of the introduction of the euro on the banking sector in Slovakia and Slovenia compared to the Czech Republic and Hungary
Anotace:
Cílem mé bakalářské práce bylo zjistit, jaký dopad má zavedení eura na bankovní sektor na Slovensku a ve Slovinsku. Zkoumané období bylo od roku 2000 do roku 2015. Na úvod jsem porovnal bankovní sektory v uvedených zemích. Popsal jsem také náklady i přínosy ze zavedení společné měny pro bankovní sektor. V rešerši jsem naznačil vývoj základních bankovních ukazatelů před zavedením a těsně po zavedení …více
Abstract:
The aim of my bachelor thesis was to find out what impact the introduction of the euro has on the banking sector in Slovakia and Slovenia. The period under review was between 2000 and 2015. At the beginning, I compared the banking sectors in these countries. I also outlined the costs and benefits of introducing a common currency for the banking sector. In my research, I suggested the development of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta