Bc. Xuan Hai Pham

Bachelor's thesis

Finanční krize v USA a její dopad na evropské finanční trhy

Financial crises in the USA and its impact on European financial markets
Abstract:
Předmětem této bakalářské práce je na základě analýzy příčin, průběhu a následků finanční krize v USA a jejího dopadu na evropské finanční trhy formulovat doporučení pro subjekty finančního trhu. V práci je také obsažena analýza zavedených opatření pro zmírnění následků krize. Práce je rozdělena do pěti kapitol. V první kapitole je vymezen a klasifikován pojem finanční krize. Druhá kapitola se zabývá …more
Abstract:
The subject of the bachelor thesis is on the basis of analysis of causes, process and consequences of the financial crisis in the USA and its impact on European financial markets, formulate recommendations for subjects of a financial market. Bachelor thesis also contains analysis of implemented measures for mitigating the consequences of the crisis. Bachelor thesis is divided into five chapters. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. Věra Jančurová
  • Reader: Ing. Peter Mokrička, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta