Theses 

Role of Financial Derivatives and Structured Products in the 2007 Subprime crisis – Beáta Hranaiová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Beáta Hranaiová

Bakalářská práce

Role of Financial Derivatives and Structured Products in the 2007 Subprime crisis

Role finančních derivátů a strukturovaných produktů v subprime krizi 2007

Anotace: Práce adresuje tematiku finančních krizí a zaměřuje se hlavně na aktuální krizi amerického hypotečního trhu. Zkoumá její příčiny a poskytuje čtenářům úvod do problematiky relevantních finančních derivátů a strukturovaných produktů, které byly jednou z příčin vzniku a rozšíření krize (CDS, CDO, MBS, RMBS). Práce popisuje období před a počas krize, a koncentruje se na nedostatky těchto instrumentů a sekuritizace, včetně jejich ratingů, neadekvátní regulace, a vlyvu na snížení kapitálových rezerv v ekonomice. Rovněž navrhuje řešení nedostatků současného finančního systému, přičem hlavní pozornost je věnována správné regulaci.

Abstract: This paper is addressing the topic of financial crises and focuses mainly on the US 2007 subprime mortgage crisis. It examines the causes of the current meltdown and provides an introduction to relevant financial derivatives and structured products in the roots of the crisis (CDS, CDO, MBS, RMBS). The paper describes the period before and during the meltdown, focusing on the instruments' and securitization weaknesses, including their rating assessment and inadequate regulation and impact on reducing the capital cushion in the economy. It also suggests possible solutions to the current financial system shortcomings with the main focus on proper regulation.

Klíčová slova: subprime hypotéky, finanční krize, mortgage-backed security, collaterized debt obligation, finanční deriváty, credit default swap

Keywords: mortgage-backed security, financial crisis, financial derivatives, credit default swap, collaterized debt obligation, subprime mortgages

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2009
  • Vedoucí: Jiří Witzany
  • Oponent: Jiří Witzany

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/13872

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 09:14, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz