Bc. Martin Šula

Master's thesis

Firemní kultura v čase změn

Corporate Culture in the Period of Change
Abstract:
V této diplomové práce hodnotím úroveň firemní kultury, interní komunikaci a informovanost zaměstnanců v rámci české pobočky nadnárodní firmy z oblasti služeb, zabývající se provozováním komerční spisovny. Teoretická část práce je zaměřena na charakteristiku jednotlivých složek firemní kultury a prostředků interní komunikace. Zabývá se také různými aspekty a pohledy na firemní kulturu. Praktická část …more
Abstract:
In this thesis, I evaluate the quality of corporate culture, internal communication and employee awareness in a Czech branch of a multinational service firm which deals the administration of the commercial archive. The theoretical part of the thesis focuses on the characteristics of particular components of corporate culture and the means of internal communication. It deals with various aspects and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2015
  • Supervisor: doc. Ing. Jaroslav Blaha, CSc.
  • Reader: PhDr. Hana Navarová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní