Bc. Tomáš Nováček

Bakalářská práce

Studium struktury proteinů kombinací 3- a 4-dimenzionální NMR spektroskopie

Determination of protein structures using 3- and 4-dimensional NMR spectroscopy
Anotace:
Ve své bakalářské práci jsem se věnoval studiu struktury C-term domény proteinu Nab3 pomocí metod Nukleární magnetické rezonance (NMR), rozptylu Roentgenova záření pod malými úhly (SAXS) a molekulové dynamiky. Naměřená a zpracovaná 3D/4D NMR spektra posloužila k přiřazení rezonančních frekvencí Calfa, Cbeta, N, HN a C' studovaného proteinu. Následně jsem rozšířil přiřazení o Halfa a Hbeta a ze 4D spekter …více
Abstract:
In this thesis I studied the structure of the C-term domain of the Nab3 protein by the methods of Nuclear Magnetic Resonance (NMR), Small Angle X-ray Scattering (SAXS) and molecular dynamics. Measured and processed 3D/4D NMR spectra were used to assign the resonance frequencies of Calfa, Cbeta, N, HN and C' of the studied protein. Afterwards I assigned Halfa and Hbeta and using the 4D spectra correlating …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Karel Kubíček, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná fyzika / Lékařská fyzika