Mgr. Jana Suchomelová, Ph.D.

Disertační práce

HPCL studium kvartérních benzofenanthridinových alkaloidů ve vybraných rostlinných druzích čeledi Papaveraceae

HPCL evaluation of quaternary benzophenanthridine alkaloids in selected species of the family Papaveraceae
Anotace:
Kvartérní benzofenanthridinové alkaloidy (KBA) jsou malou skupinkou isochinolinových alka-loidů a jsou biosyntetizovány z fenylalaninu. Jejich hlavním zdrojem je čeleď Papaveraceae, v malém množství se také vyskytují v čeledi Fumariaceae, Rutaceae a Ranunculaceae. Nejznámějšími benzofenanthridiny jsou sanguinarin a chelerythrin. Jsou nazýváné jako hlavní alkaloidy a vykazují velmi široké spektrum biologických …více
Abstract:
The benzophenanthridine alkaloids (QBA) are a small group of isoquinoline alkaloids and are biosynthetised from phenylalanine. These alkaloids mostly occur in families Papaveraceae, Fu-mariaceae, and Rutaceae. The best known QBA are sanguinarine and chelerythrine. These so called main benzophenanthridine alkaloids show a wide spectrum of biological activities, such as antiinflamatory, antimicrobacterial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 10. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 10. 2007
  • Vedoucí: prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta