Bc. Sabina Sedlářová

Diplomová práce

Vývoj HPLC metody pro stanovení methylovaných derivátů argininu v plasmě

Development of HPLC method for methylated arginine derivates in plasma
Anotace:
Methylované argininy představují markery v oblasti klinické biochemie, jejichž zvýšená koncentrace v plasmě je asociována s kardiovaskulárním rizikem, chronickým onemocněním ledvin či diabetem mellitus. Tyto analyty by mohly přispět v diagnostice zmíněných onemocnění, avšak doposud byly vyvinuty metody stanovení, které se výrazně liší a dosahují obtížně porovnatelných výsledků. Cílem diplomové práce …více
Abstract:
Methylated arginines are markers in clinical biochemistry, whose increased plasma concentrations are associated with cardiovascular risk, chronic kidney disease, or diabetes mellitus. These analytes could contribute to the diagnosis of these diseases, nevertheless, to date, methodologies have been developed that differ significantly and produce difficult-to-compare results. The object of the diploma …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. Roman Řemínek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biochemie / Bioanalytik - odborný pracovník v laboratorních metodách