Bc. Jana Urbanová

Diplomová práce

Autonomní nervový systém u pacientů s Parkinsonovou chorobou v průběhu rehabilitace

Autonomic nervous system in Parkinsons disease in patients during medical rehabilitation
Anotace:
Diplomová práce se zabývá autonomními dysfunkcemi u pacientů s Parkinsonovou nemocí (PN) v průběhu rehabilitace, přičemž se zaměřuje na hodnocení baroreflexní senzitivity (BRS). K vyšetření BRS byla použita sekvenční analýza při řízeném dýchání dle metronomu s frekvencí 0,33 Hz. Do experimentálního souboru bylo zařazeno 20 pacientů s jednoznačně diagnostikovanou PN. Na základě vyšetření BRS byli rozděleni …více
Abstract:
The diploma thesis deals with autonomic dysfunction in Parkinson’s disease patients during medical rehabilitation and focuses on baroreflex sensitivity (BRS) investigation. The sequential analysis with controlled breathing rate according to the metronome 0,33 Hz was chosen to assess BRS. Twenty patients with verified diagnosis of Parkinson’s Disease were recruited into this study. On the basis of BRS …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2009

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta