Mgr. Farag Hassan Anbais, Ph.D.

Disertační práce

Baroreflex heart rate sensitivity in patients with ischemic heart disease

Baroreflex heart rate sensitivity in patients with ischemic heart disease
Anotace:
Disertační práce se zabývá dysfunkcí autonomního nerovového systému studovanou pomocí vyšetření baroreflexní senzitivity u pacientů s ischemickou chorobou srdeční před a po kardiovaskulární rehabilitací. Pro stanovení baroreflexní senzitivity jsme použili měření krevního tlaku tep po tepu a analyzovali jsme spektrální analýzou. Kardiovaskulární rehabilitace vedla ke zvýšení baroreflexní senzitivity …více
Abstract:
This disseration thesis deals with autonomic nervous system dysfunction studied using baroreflex heard rate sensitivity in patients with ischemic heart disease before and after cardiac rehabilitation. For determination baroreflex heart rate sensitivity the measurement of blood pressure beat by beat was used to analyze of baroreflex sensitivity. Cardiac exercise training increased baroreflex heart rate …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2011
  • Vedoucí: prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (čtyřleté) / Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie