Mgr. Michal Kolíska

Bakalářská práce

Historie dopravní infrastruktury a budování dálkových kapacitních komunikací v českých zemích a jejich vliv na bezpečnost a plynulost dopravy

.Conveyance infrastructure history, the construction of highway communications in Czech counties and their influence on safety and fluent traffic flow
Anotace:
KOLÍSKA, M., Historie dopravní infrastruktury a budování dálkových kapacitních komunikací v českých zemích a jejich vliv na bezpečnost a plynulost silniční dopravy. Bakalářská práce. Brno: Pedagogická fakulta MU 2009, s. 99. Vedoucí práce - doc. RNDr. PhDr. Mojmír Stojan, CSc., Tato práce se zabývá historií dopravy a dopravní infrastruktury. Dále pak je v této práci zdůrazněna potřeba dalšího budování …více
Abstract:
Koliska, M., Conveyance infrastructure history, the construction of highway communications in Czech counties and their influence on safety and fluent traffic flow. The Bachelor work. Brno:Pedagogic faculty MU 2009, p. 99. Conveyance history and Conveyance infrastructure is the aim of this graduation thesis. Further are highlighted the needs of highway communications construction and especially the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2009
  • Vedoucí: doc. RNDr. PhDr. Mojmír Stojan, CSc.
  • Oponent: PaedDr. Pavel Konupčík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování