Bc. Josef Beneš

Diplomová práce

Komparace použitelnosti trinomických modelů k oceňování opcí pro dvě vybrané evropské burzy

Comparison of the applicability of the trinomial models for valuing options for two selected European stock exchanges
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Komparace použitelnosti trinomických modelů k oceňování opcí pro dvě vybrané evropské burzy“ je prokázat, že na základě struktury modelů pro oceňování opcí lze vhodnou projekcí vytvořit algoritmy použitelné jak u autonomního trinomického modelu, tak u implikovaného trinomického modelu. Zároveň na základě předcházejících zkušeností ověříme předpoklad, že aplikace implikovaného …více
Abstract:
The subject of the thesis "Comparison of the applicability of trinomial models for valuing options for two selected European stock exchanges" is demonstrated by the structure of models of options pricing, can be created a suitable projection algorithm which is applicable to both autonomous trinomial models as well as the implied trinomial model. And on the basis of previous experience, we verify the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. RNDr. Přemysl Záškodný, CSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní